OFICJALNY KOMUNIKAT dot. logo AMAZONS

 

OFICJALNY KOMUNIKAT dot. logo AMAZONS komunikat_ws_Amazons_9.11.13jpgoswiadczenie_Stow_AMAZONS_9.11.13_2

SunriseART sp. z o. o. organizator kampanii społecznej ROCK Niepodległości (dalej: „Organizator”) i jedyny właściciel praw do kampanii ROCK Niepodległości (dalej: „kampanii”), informuje, że Stowarzyszenie Miłośniczek Motocykli Ciężkich „AMAZONS” (dalej: „Stowarzyszenie”) zwróciło się w październiku 2013 roku do Organizatora z propozycją współpracy przy organizacji parady motocykli w ramach kampanii ROCK Niepodległości edycja 2013. Celem koordynacji logistyki działań organizacyjnych, Organizator podpisał ze Stowarzyszeniem porozumienie o współorganizacji kampanii.

Na mocy postanowień niniejszego porozumienia Stowarzyszenie oświadczyło co następuje:
• w § 4 Porozumienia:
„Stowarzyszenie udziela SunriseArt zgody na posługiwanie się logotypem oraz innymi oznaczeniami Stowarzyszenia w zakresie w jakim jest to uzasadnione przedmiotem niniejszej umowy”.
• w § 8 pkt. 1-2 Porozumienia:
1. „Stowarzyszenie zapewnia, iż dostarczone SunriseART materiały, w tym nazwa i logo, do umieszczenia na materiałach promujących kampanię są jego własnością i posiada do nich prawa autorskie oraz, że nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. Ewentualne roszczenia osób trzecich w ww. zakresie w całości obciążają Stowarzyszenie.”

Organizator dysponuje jednocześnie oficjalnym oświadczeniem Stowarzyszenia o posiadaniu praw do logo oraz zgłoszeniu znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP.

Organizator informuje, że dopełnił niezbędnych formalności w ramach kampanii ROCK Niepodległości z tytułu praw autorskich i pokrewnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem i że nie ponosi konsekwencji za ewentualne bezpodstawne przekazanie Organizatorowi logo. Informuje również, że za wszelkie ewentualne nadużycia, na mocy ww. zapisów prawnych odpowiedzialność ponosi Stowarzyszenie. Wszelkie nieścisłości ew. roszczenia i stosowne prośby o wyjaśnienia dot. użycia logo i nazwy Stowarzyszenia, prosimy kierować do Zarządu Stowarzyszenia.

Poleć znajomemu


Patronat honorowy


Teraz Polska